top of page
IMG_2413.jpg

הכשרה מקצועית ביוגה תרפיה

יוגה תרפיה גוף-תבונה היא תוכנית הכשרה מקצועית תלת שנתית (850 שעות הכשרה),

המוכרת על ידי הארגון הבינ"ל ליוגה תרפיה IAYT. 

התוכנית פותחה על ידי רייצ'ל קרנצמן ומיכל ירקוני, מורות בכירות ליוגה ויוגה תרפיסטיות מוסמכות.

הגישה שלנו אינטגרטיבית ומשלבת את העקרונות הגופניים, הפילוסופיים והרוחניים של היוגה

עם ידע עדכני של אנטומיה פיזיולוגיה מדעי המוח ופסיכולוגיה.

 

ליוגה תרפיה גוף תבונה שישה עקרונות טיפוליים מנחים:

תמיכה קודמת לתנועה, ראיית השלם, אליינמנט, ויסות ואיזון, גמישות המוח ואהבה ונוכחות.

 

בחזוננו יוגה תרפיה הופכת לכלי טיפולי המיושם בבתי חולים, מרפאות ומכונים, מרכזים לבריאות נפש ובקליניקות פרטיות.

בית הספר ליוגה תרפיה גוף תבונה הוא היחיד בישראל אשר מוכר ע"י אירגון היוגה תרפיה הבין לאומי.
תלמידותינו משתלבות לעבודה בבתי חולים ובקהילה כבר במהלך השנה השלישית.

IAYT_Accredited _final June 2014 .jpg

מהי יוגה תרפיה,

עבור מי היא מיועדת

ובמה היא שונה משיעור יוגה קלאסי

bottom of page