top of page
wb2_edited.jpg

מודולת היסודות:

אמבודימנט של ששת עקרונות הליבה של הגישה

Wisdom-Yoga_flower.png

במודולה הזו נסקור את ששת עקרונות הליבה של יוגה תרפיה גוף תבונה, במודולה הזו נסקור את ששת עקרונות הליבה של יוגה תרפיה גוף תבונה, עקרונות אלו הינם היסודות עליהם מתבססת הגישה ומנחים את העבודה הטיפולית שלנו במפגשי יוגה תרפיה.ששת עקרונות הליבה הם: תמיכה קודמת לתנועה, ראיית השלם, אליינמנט, ויסות ואיזון, גמישות המח, אהבה ונוכחות.

נדבר על איך ניתן לשזור כל עיקרון ביוגה תרפיה ונתרגל אמבודימנט של כל עיקרון.
 

הסדנאות יועברו בעברית ואנגלית

מתי ואיפה

4 ימי ראשון בחודש ינואר 2025

הסטודיו בבית יצחק

10:00-16:30

עלות

1680 ש"ח 

 

ההשתתפות בהרשמה מראש בקישור

סיליבוס מודולת יסודות פברואר 2024

עם רייצ׳ל קרנצמן מיכל ירקוני וענת פרייס

 

מפגש ראשון 

הכרות וסקירה תיאורטית וחוויתית של ששת עקרונות הליבה

 

מפגש שני 

עקרון תמיכה קודמת לתנועה: יצירת תנאים מיטיבים לריפוי

אמבודימנט של מערכת השלד ולמידה על תמיכה מבנית

עקרון אהבה ונוכחות: רזוננס, גבולות ונוכחות ביחסים טיפוליים

 

מפגש שלישי 

עקרון אליינמנט: אליינמנט כמערכת יחסים ביוגה תרפיה

אליינמנט מנקודת מבט התפתחותית בגישת Body Mind Centering

עקרון גמישות המוח: מודעות פרופריאוספטית ואינטרוספטית כבסיס לזיהוי ושינוי דפוסים

 

מפגש רביעי 

עקרון ראיית השלם: תבנית תנועה התפתחותית ״כוכב הים״

אבחון על פי מודל הקושות

עקרון ויסות ואיזון: מערכת העצבים האוטונומית ותיאורית הפוליואגאל

wb4_edited.jpg
bottom of page