top of page
Spiritual Meditation

מודולת פילוסופיה יישומית

מודולת הפילוסופיה כוללת כ-70 שעות לפחות.

אלו הם קורסי הפילוסופיה המוכרים על ידינו לצבירת שעות בתכנית ההכשרה:

התכנית לפילוסופיה

של היוגה

סיגל ביבר

קורסים מעמיקים בתכנים מתוך כתבי היוגה העתיקים, המקנים  ידע והתנסות , כלים מעשיים וליווי רוחני והתפתחות אישית

 

התוכנית מודולרית ובנויה מארבע יחידות . מומלץ להרשם לכל התוכנית, אך ניתן גם להרשם לקורסים בודדים.

 

הקורסים בתוכנית: 

* הנחיית מדיטציה יוגית

* עקרונות בפילוסופיית הסאנקייה 

* עיונים ביוגה סוטרה של פטנג'לי

* בהגווד גיתא- מסעו של גיבור

 

 

לכל הפרטים על התכנית

 

אשת קשר: סיגל ביבר

sigal.bieber@gmail.com

054-439-5748

 פילוסופיה ופסיכולוגיה של היוגה כתרפיה

ציפי נגב ואביגיל פן

הקורס פותח צוהר להבנה בסיסית של תולדות ההתפתחות של הפילוסופיה והפסיכולוגיה של היוגה מתוך נקודת מבט תרפויטית.

 

 בין הנושאים שנחקור בקורס:

  • השאלה "מי אני" כשאלה קיומית שמזמינה תנועה לעבר רווחה

  • חקר ה-"עצמי" מול ה-"אני"

  • קשרי הגומלין בין מבנה העולם והנפש האנושית.

  • משבר ותנועה לעבר מזור – סבל קיומי, חיפוש זהות וטרנספורמציה.

  • פרקטיקות וכלים להקלה על סבל ולטיפוח רווחה.

לכל הפרטים על התכנית

 

אשת קשר: אביגיל פן

Puffy.chuli@gmail.com   

054-4727640

bottom of page